Vi benytter Visma og tilpasser våre system og rutiner i samarbeid med kunden slik at vi oppnår en effektiv og hensiktsmessig arbeidsmetodikk. Vi kan påta oss alle oppgaver vedrørende regnskapet, eller deler av regnskapstjenestene etter kundens behov og ønsker.

 • Bilagsbehandling
  • Kontering
  • Registrering
  • Elektronisk fakturamottak (skanning)
 • Kontrollarbeid
  • Avstemming av regnskapet
 • Løpende regnskapsrapportering
  • Resultatrapportering
  • Balanserapportering
  • Reskontrolister
  • Hovedbok
 • Remittering