Vi benytter Visma Lønn og nettbaserte løsninger for elektronisk håndtering av reiseregninger, fravær og timeregistrering.

  • lønnsavregning
  • banklister/lønnsremittering
  • a-meldinger
  • statistikker
  • sykemeldinger
  • årsavstemming
  • diverse grunnlag for utredning av lønn
  • elektronisk reiseregningssystem
  • elektronisk fraværssystem