Våre systemer kan håndtere tilpasning mot eksterne fakturasystem der utfakturering kan integreres med bokføringssystem hos oss. Vi kan også tilby nettbasert faktureringssystem som er direkte integrert mot regnskap hos oss.

  • import av fakturajournal fra eksternt system
  • ordrerutiner
  • bistå i utarbeidelse av fakturagrunnlag
  • utfakturering
  • oppfølging av purringer og inkasso
  • utfakturering med bruk av KID