• Regnskapsavlutning med periodisering
  • Utarbeidelse og innsending av likningspapirer
  • Utarbeidelse og innsending av offentlig regnskap med noter og styrets beretning
  • Utarbeidelse og innsending av aksjonærregisteroppgave
  • Bistand til utarbeidelse av protokoller