Regnskapsføring

MGI Regnskap i Asker er stolte av å tilby et bredt spekter av regnskapstjenester som kan tilpasses etter kundenes behov og ønsker. Vårt erfarne team av statsautoriserte regnskapsførere er dedikert til å håndtere alle aspekter ved regnskapsføringen, og vi kan påta oss hele regnskapet eller bare deler av det, avhengig av hva som passer best for deg og din bedrift.

Bilagsbehandling

Vi tar oss av bilagsbehandling gjennom registrering og organisering av alle dine økonomiske transaksjoner. Vi sørger for at hovedboka er oppdatert. Vi hjelper deg med registrering av bilag og kontering av transaksjoner slik at du får korrekt analyse og rapportering av økonomiske data.

Automatisering av fakturahåndtering

For å effektivisere regnskapsprosessen og redusere papirarbeidet, tilbyr vi systemer med elektronisk fakturamottak. Dette gjør at du kan administrere fakturaene dine digitalt.

Kontroll og avstemming

Vi utfører kontroll og avstemming av regnskapet i samsvar med gjeldende regnskapsstandarder. Vi gjennomfører regelmessige avstemminger av bankkonti, kundefordringer, leverandørgjeld, og andre relevante konti for å sikre nøyaktighet i regnskapet ditt.

Regnskapsrapportering

Vi tilbyr løpende regnskapsrapportering slik at du kan ha oversikt over bedriftens økonomiske situasjon til enhver tid. Vi utarbeider reskontroliste som gir deg oversikt over utestående fordringer og gjeld. Dette hjelper deg med å opprettholde sunn likviditet og håndtere økonomiske forpliktelser på en effektiv måte. Våre rapporter gir deg innsikt som hjelper deg til å ta riktige beslutninger for din virksomhet.

Bankintegrasjon

Bankintegrasjon automatiserer og importerer transaksjonsdata direkte inn i regnskapssystemet. Vi håndterer remitteringsprosessen, som innebærer betalinger til leverandører og andre kreditorer i samsvar med avtaler og frister. Vi administrerer nødvendige oppfølgingsprosesser.

Har du et spørsmål om regnskapsføring?

Ta gjerne en prat med oss om ditt regnskap.