Rådgivning

MGI Regnskap i Asker tilbyr økonomirådgivning innenfor flere ulike områder.

Nystiftelser

Vi hjelper til med å navigere gjennom prosessen med å stifte et nytt selskap, inkludert juridiske og økonomiske aspekter knyttet til etablering, registrering og organisering av selskapet.

Emisjoner og fusjoner

Råd og veiledning angående emisjoner og fusjoner, inkludert prosesser, regelverk og dokumentasjon som er involvert i disse transaksjonene.

Budsjett- og prognosetjenester

Trenger du hjelp med budsjettering? La oss bistå deg. Vi tilbyr rådgivning og støtte innen driftsbudsjett, likviditetsbudsjett og prognoser. Vi hjelper deg med å sette opp realistiske budsjetter, sikre sunn likviditet og gi deg innsikt gjennom grundige analyser. Vi følger opp budsjettene og gir regelmessige rapporter for å hjelpe deg med å ta informerte beslutninger og iverksette nødvendige tiltak.

Selskapsendringer

Vi gir deg råd om vedtektsendringer for å sikre at selskapets juridiske struktur og ramme er i samsvar med dine behov og endrede forhold. Dette inkluderer veiledning angående styreendringer, som dekker prosesser og formelle krav knyttet til utnevnelse, avgang eller endring av styremedlemmer. Dette omfatter også endringer i vedtektene og andre offentlig registrerte oppdateringer som kan være nødvendige for å holde selskapet i tråd med gjeldende krav og beste praksis.

Skatte- og avgiftsspørsmål

Vi tilbyr rådgivning på skatte- og avgiftsområdet, inkludert tolkning av lover og forskrifter, planlegging av skatteposisjoner og strategier for å optimalisere skatteforholdene.

Momsregistrering

Vi kan veilede deg gjennom prosessen med momsregistrering og gi råd om momsrelaterte spørsmål og forpliktelser.

Økonomistyring

Vi kan gi råd og veiledning om økonomistyring, inkludert etablering av budsjetter, kontrollrutiner og rapporteringsstrukturer for å sikre effektiv ressursallokering og overvåking av økonomisk ytelse.

Finansiering

Vi kan bistå deg med å evaluere finansieringsmuligheter og gi råd om optimalisering av kapitalstruktur, finansieringskilder og investeringsbeslutninger.

Avvikling av virksomhet/selskap

Vi gir rådgivning angående avvikling av virksomhet eller selskap, inkludert juridiske og økonomiske aspekter knyttet til avviklingsprosessen.

Har du et spørsmål om rådgivning?

Ta gjerne en prat med oss om hvordan vi kan bistå deg med rådgivning rundt økonomi.