Lønn

Vi forstår viktigheten av nøyaktig og effektiv håndtering av lønnsprosesser. Her er en detaljert oversikt over hva vi hjelper våre kunder med innen lønnsavregning og administrasjon:

Lønnskjøring og A-melding

Vi håndterer alle tjenester knyttet til lønn, inkludert beregning av lønn, fravær, overtidsbetaling, bonuser og andre ytelser i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Vi foretar lønnsremittering i samsvar med avtalte betalingsfrister. Etter lønnskjøring sørger vi for innsending av a-melding. Vi sikrer at alle relevante opplysninger om lønn, skattetrekk, trygdeavgift og arbeidsforhold blir rapportert i henhold til gjeldende krav og frister.

Skybaserte regnskapssystemer

Vi veileder i systemer som Tripletex og andre skybaserte regnskapssystemer som forenkler prosessen med å rapportere og godkjenne ansattes reiseutgifter. Skybaserte regnskapssystemer gjør det mulig for de ansatte å registrere reiseutgifter og utlegg elektronisk. Vårt team håndterer deretter verifisering og utbetaling i henhold til gjeldende retningslinjer og avtaler.

Statistikker

Vi kan generere ulike statistikker knyttet til lønnsdata for å gi deg innsikt i din bedrifts lønnsstruktur og kostnader. Disse statistikkene kan omfatte informasjon om gjennomsnittslønn, overtidstimer, fordeler, skatte- og trygdeavdrag, og mer. Dette hjelper deg med å forstå lønnsrelaterte trender og ta informerte beslutninger.

Sykmelding

Sykmelding utover arbeidsgiverperioden utløser refusjonskrav. Vi kan bistå med innsendelse av nødvendig inntektsdokumentasjon til Nav. Vi registrerer sykefraværet i aktuelt lønnssystem, slik at du kan være trygg på at prosessen følger gjeldende retningslinjer.

Årsavstemming

Vår tjeneste for årsavstemming sikrer at lønnsdataene dine er korrekte ved slutten av regnskapsåret, og utarbeider nødvendige rapporter og dokumentasjon for revisjonsformål.

Diverse grunnlag for utredning av lønn

Vi kan bistå deg med for eksempel beregning av lønnsendringer, bonusutbetalinger, kompensasjonspakker og andre individuelle lønnsrelaterte spørsmål.

Har du spørsmål om lønn?

Ta gjerne en prat med oss om lønn.