Fakturering

Vi hjelper dere gjerne med fakturering, alt fra import av fakturajournaler, etablering av ordrerutiner, bistand i utarbeidelse av fakturagrunnlag, utfakturering, oppfølging av purringer og inkasso, samt utfakturering med bruk av KID. Vi vil sørge for nøyaktig og effektiv håndtering av faktureringsprosessen, slik at du kan opprettholde sunn likviditet og fokusere på vekst i virksomheten din.

Import av fakturajournal fra eksternt system

Vi kan importere fakturajournaler fra ditt eksisterende faktureringssystem for å sikre sømløs overføring av faktureringsdata. Dette sparer tid og eliminerer behovet for manuell inntasting av informasjon, samtidig som det reduserer risikoen for feil

Ordrerutiner i faktureringsprosess

Vi hjelper deg med å etablere effektive ordrerutiner som sikrer en jevn og strømlinjeformet faktureringsprosess. Dette inkluderer å opprette og administrere ordrebehandlingssystemer, håndtere bestillinger og sørge for at alle nødvendige data er tilgjengelige for fakturering. Vi sørger for at fakturaene blir sendt ut til dine kunder i henhold til avtalte betalingsbetingelser.

Utarbeidelse av fakturagrunnlag og fakturering

Vi bistår deg med å utarbeide fakturagrunnlag og faktureringsdokumenter i henhold til bedriftens spesifikasjoner og krav, samt eventuell forsendelsesdokumentasjon og annen relevant informasjon.

Oppfølging av purringer og inkasso

Vi tilbyr også tjenester for oppfølging av purringer og inkasso, og iverksetter nødvendige tiltak for å sikre at du får betalingene du har krav på.

Har du et spørsmål om fakturering?

Ta gjerne en prat med oss om fakturering.