Trenger du hjelp med budsjettering?

La oss bistå deg med budsjetteringsprosessen. Her er en nærmere oversikt over hvordan vi kan hjelpe deg med budsjettering:

Driftsbudsjett

Bistand med utarbeidelsen av et driftsbudsjett som gir en oversikt over forventede inntekter og kostnader i løpet av en gitt periode. Vi samarbeider tett med dere for å identifisere og estimere de ulike elementene i budsjetteringsprosessen, inkludert salgsprognoser, produksjonskostnader, driftsutgifter og eventuelle andre relevante variabler. Vi sørger for at driftsbudsjettet er realistisk, målrettet og i tråd med din bedrifts strategiske målsetninger.

Likviditetsbudsjett

Vi kan hjelpe deg med utarbeidelsen av et likviditetsbudsjett som gir deg en oversikt over inn- og utbetalinger i en gitt periode. Dette inkluderer å identifisere og estimere forventede kontantstrømmer, som salgsinntekter, kostnader, investeringer, lån og andre økonomiske transaksjoner. Et likviditetsbudsjett er avgjørende for å sikre at bedriften din har tilstrekkelig likviditet til å møte økonomiske forpliktelser og opprettholde en sunn økonomisk situasjon.

Prognoser

Vi har  prognoser og analyser basert på historiske data, bransjekunnskap og markedsanalyse. Vi tar hensyn til ulike scenarier og mulige risikofaktorer for å gi deg et realistisk bilde av fremtidig økonomisk ytelse og hjelpe deg med å ta informerte beslutninger.

Oppfølging og analyse

Vi følger opp budsjetteringsprosessen og gir deg jevnlig rapportering og analyse av økonomiske resultater. Dette hjelper dere med å identifisere avvik og iverksette  nødvendige tiltak for å oppnå økonomiske mål.

Har du et spørsmål om budsjettering?

Ta gjerne en prat med oss om budsjetteringsprosess.