Årsoppgjør og regnskapsavslutning

MGI Regnskap tilbyr effektiv hjelp med årsoppgjør og regnskapsavslutning, herunder også konsolidering og konsernregnskap. Vi kan hjelpe deg med flere viktige aspekter av årsoppgjøret, inkludert nødvendig periodisering, utarbeidelse og innsending av skattemelding og årsregnskap. Vi utarbeider aksjonærregisteroppgave og gir bistand til utarbeidelse av protokoller. Her er en nærmere oversikt over hvordan vi kan hjelpe deg:

Regnskapsavslutning med periodisering

Vi tar oss av regnskapsavslutningen for å sikre at ditt regnskap er korrekt periodisert og i samsvar med gjeldende regler og forskrifter.

Utarbeidelse og innsending av skattemelding

Vi hjelper deg med utarbeidelse og innsending av skattemeldingen. Dette inkluderer nødvendig dokumentasjon og rapportering av inntekt, fradrag og andre relevante opplysninger i henhold til gjeldende regelverk.

Utarbeidelse og innsending av årsregnskap med noter og styrets beretning

Vi tar oss av utarbeidelse og innsending av årsregnskapet. Vi sikrer også at noter og styrets beretning blir utarbeidet i henhold til kravene fra regnskapsloven og eventuelle spesifikke bransjeregler.

Utarbeidelse og innsending av aksjonærregisteroppgave

Vi bistår med utarbeidelse og innsending av lovpålagt aksjonærregisteroppgave. Denne gir en oversikt over eierstrukturen i selskapet og eventuelle endringer som har funnet sted i løpet av regnskapsåret.

Bistand til utarbeidelse av protokoller

Vi kan hjelpe deg med utarbeidelsen av ulike protokoller, inkludert generalforsamlingsprotokoll og styreprotokoll. Vi kan veilede deg gjennom prosessen, og sikre at protokollene er i samsvar med gjeldende regler og forskrifter.

Har du spørsmål om årsoppgjør?

Ta gjerne en prat med oss om ditt årsoppgjør.