Vi tilbyr løsninger innen outsourcing som gir deg kontroll på de økonomifunksjoner du selv ønsker å utføre i forhold til hvilke arbeidsoppgaver som kan dekkes av MGI Regnskap AS.
Overlater du økonomifunksjonen til oss vil du få tilgang på ekspertise og en kompetent samtalepartner utenfor bedriften. Vi kan redusere dine kostnader gjennom økt effektivitet i økonomistyringen, få økt fleksibilitet og redusert risiko gjennom mindre faste personalkostnader.