Regnskapsføring

Vi benytter Visma og tilpasser våre system og rutiner i samarbeid med kunden slik at vi oppnår en effektiv og hensiktsmessig arbeidsmetodikk. Vi kan påta oss alle oppgaver vedrørende regnskapet, eller deler av regnskapstjenestene etter kundens behov og ønsker.

 • Bilagsbehandling
  • Kontering
  • Registrering
  • Elektronisk fakturamottak (skanning)
 • Kontrollarbeid
  • Avstemming av regnskapet
 • Løpende regnskapsrapportering
  • Resultatrapportering
  • Balanserapportering
  • Reskontrolister
  • Hovedbok
 • Remittering

Lønn

Vi benytter Visma Lønn og nettbaserte løsninger for elektronisk håndtering av reiseregninger, fravær og timeregistrering.

 • lønnsavregning
 • banklister/lønnsremittering
 • a-meldinger
 • statistikker
 • sykemeldinger
 • årsavstemming
 • diverse grunnlag for utredning av lønn
 • elektronisk reiseregningssystem
 • elektronisk fraværssystem

Fakturering

Våre systemer kan håndtere tilpasning mot eksterne fakturasystem der utfakturering kan integreres med bokføringssystem hos oss. Vi kan også tilby nettbasert faktureringssystem som er direkte integrert mot regnskap hos oss.

 • import av fakturajournal fra eksternt system
 • ordrerutiner
 • bistå i utarbeidelse av fakturagrunnlag
 • utfakturering
 • oppfølging av purringer og inkasso
 • utfakturering med bruk av KID

Årsavslutning

 • Regnskapsavlutning med periodisering
 • Utarbeidelse og innsending av likningspapirer
 • Utarbeidelse og innsending av offentlig regnskap med noter og styrets beretning
 • Utarbeidelse og innsending av aksjonærregisteroppgave
 • Bistand til utarbeidelse av protokoller

Budsjettering

 • Driftsbudsjett
 • Likviditetsbudsjett

Rådgivning

 • Administrasjon av firma
  • Nystiftelser
  • Vedtektsendringer
  • Styreendringer
 • Skatte- og avgiftsspørsmål
 • Momsregistrering
 • Økonomistyring
 • Finansiering
 • Avvikling av virksomhet/selskap

Outsourcing / management for hire

Vi tilbyr løsninger innen outsourcing som gir deg kontroll på de økonomifunksjoner du selv ønsker å utføre i forhold til hvilke arbeidsoppgaver som kan dekkes av MGI Regnskap AS.
Overlater du økonomifunksjonen til oss vil du få tilgang på ekspertise og en kompetent samtalepartner utenfor bedriften. Vi kan redusere dine kostnader gjennom økt effektivitet i økonomistyringen, få økt fleksibilitet og redusert risiko gjennom mindre faste personalkostnader.

Merverdiavgifsrepresentasjon

 • Registrering av filial i Norge
 • Momsregistrering i Norge
 • Søknad om D-nummer for utenlandske borgere
 • Kommunikasjon og registrering hos Skattekontoret for utenlandssaker (SfU)
 • Lønnsrapportering for utenlandske arbeidstakere i Norge