Nedenfor har vi samlet linker til relevante nettsider for informasjon.

Aktuelle linker

www.altinn.no
Felles portal for innsendelse av skatt, merverdiavgift og arbeidsgiveravgift (a-meldinger), samt årlig innsendelse av årsoppgjør og likningspapirer.
Her vil du også finne informasjon om å starte og drive bedrift.

www.skatteetaten.no

www.regnskapnorge.no
Vår profesjons- og bransjeforening. Her vil du finne nyttige artikler og frister for innlevering av diverse oppgaver.

www.arbeidstilsynet.no
Informasjon om arbeidsmiljø

www.nav.no
Personlige rettigheter

www.lovdata.no
Tilgang til lover, forskrifter og dommer

www.norges-bank.no
Informasjon fra Norge Bank. Renter, inkludert historiske valutakurser

www.oslobørs.no
Oslo Børs, også med historiske data

www.skattefunn.no
Informasjon rundt skattefradrag for forskning og utvikling.

www.toll.no
Informasjon rundt innførsel og utførsel av varer og tjenester