MGI Regnskap

MGI Regnskap utgjør sammen med MGI Revisjon et bredt kompetansemiljø innen revisjon, regnskap og rådgivning. Totalt utgjør vi 20 personer med bred kompetanse og fagkunnskap.

Som din regnskapsfører leverer vi komplett regnskapsløsning og spesialtilpasset forretningsførsel.